18.08.2017 tarih 2017/5(1776) sayılı Yurtdışına Gönderilecek Tebligatlar Hakkında Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü