17.05.2017 tarih 2017/4(1775) sayılı Genelge | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü