15.04.2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürülüğe giren Yönetmelik | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü