Teftiş Kurulu Yönetmeliği

     6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 9/2 nci maddesine istinaden düzenlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği 09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ