Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
İhale İşlemininb İptali İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi 2013-1265 Ankara 6.İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Konut Edindirme Yardımının ve Yasal Faizin Ödenmesine İlişkin İptal Kararının Düzeltme İsteminin Reddi 2013-5157 2013-4049 Adana Bölge İdare Mahkemesi
Davcının Atanmasına İlişkin İşlemle İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararının Reddi 2013-7848 Danıştay 5. Dairesi
İnfaz Koruma Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Muvafakat İsteminin İptaline İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararının Reddi 2013-8456 Danıştay 5. Dairesi
Daire Başkanı İken Mühendis Olarak Atanan Davacıya İlişkin Verilen karar Düzeltme Kararının Reddi 2013-4440 2013-6014 Danıştay Beşinci Dairesi
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin İptaline İlişkin Karara İtirazın Reddi 2012-146 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmemesi İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararının Reddi 2013-2556 Gaziantep Bölge İdare mahkemesi
Tapu Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapmakta İken,Geçici Görev İle Görevlendirilmesine İlişkin İstenen İptalin Reddi 2012-719 2013-972 İzmir 2.İdare Mahkemesi
Tapu Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Atamasının Sağlık Sorunlarının Dikkate Alınmadan Yapılmasından Dolayı İptali İçin Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2012/2846 2013/2860 Danıştay Beşinci Dairesi
Naklen Ataması Yapılan Davacının 406 Sayılı Yasanın 29. Maddesinde Yapılan Değişikliği Öne Sürerek Maaşındaki Artışın Olmamasından Dolayı Açtığı Davanın Reddi Kararı 2013/640 2013/770 Çorum İdare Mahkemesi