Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacıya İdare Tarafından Verilen Uyarma Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi 2012-1025 2013-1015 Sakarya 1.İdare Mahkemesi
İdarenin Rotasyon İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi 2012-989 2013-575 Çanakkale İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Öğrenim Özürü Sebebiyle Belirttiği Müdürlüklerden Birine Ataması Yapılıncaya Kadar Geçici Görevlendirme Talebinin Reddi Kararı 2013-291 2013-707 Bursa 2.İdare Mahkemesi
Davacı Tarafından Muvafakat İstemi İle Açılan Davanın İptaline İlişkin Karar 2013-1 2013-951 Kocaeli 2.İdare Mahkemesi
Davacının Görevden Çekilmiş Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali İsteminin Bozulması Kararı 2009-2959 2013-1947 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Yeni Tapu Kayıtlarının ve Tescil İşleminin İptali 2013-580 2013-1951 İzmir 2.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Görevinin Uzaltılmasına İlişkin Kararın İptali 2013-794 2013-1226 Ankara 15.İdare Mahkemesi
Davacının Tutukluluk ve Görevden Uzaklaştırma Gibi Nedenlerle Görevde Olmadığı Dönem İçin Maddi Haklarının Ödenmesi İçin Açılan Davanın Reddi 2013-478 2013-778 Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Davacı Hakkında Düzenlenen Disiplin Soruşturması Neticesinde Atama İşleminin İptali İsteminin Reddi 2013-61 2013-818 Edirne İdare Mahkemesi
Tescil Talebi İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi 2013-2151 İzmir Bölge İdare Mahkemesi