Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacının Tarla Vasfındaki Gayrımenkuldeki Hissesini Satmak İstemesi ve Tapu Müdürlüğünce Bu İşlem 5578 Sayılı Kanunca Yapılmayınca Açılan Davanın Görev Yönünden Reddi Kararı. 2013/1164 2014/87 Antalya 1. İdare Mahkemesi
Şef Kadrosundaki Davacının Bilgisayar İşletmeni Olarak Kanunla Atanmasını İptal Kararı Alan İdare Mahkemesinin Kararını Danıştay Hukuka Uygun Bulmayarak Temyize giden İdarenin Kararının Onanması Kararı. 2012/1582 2013/6218 Danıştay 5.Dairesi
Davacı Tarafından İdare Mahkemesine Atanmasını İptal Edilmesine İdare Temyize Giderek İdare Mahkemesinin Kararını Bozarak Temyizin Kabul Edilmesi Kararı. 2013/6799 2013/7644 Danıştay 5. Dairesi
Davacının Soruşturma Sonrası Yapılan Atamasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/460 2013/1091 Denizli İdare Mahkemesi
Davacının Yapılan İmar Uygulaması Geri Dönüşümün İptali İçin Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/22 2014/246 Adana 2. İdare Mahkemesi
Parsellerin Yüzölçümü Küçüldü Diye Dava Açan Davacılar Teknik Sebeple Küçülmenin Olduğu İçin Davanın Reddi Kararı. 2012/551 2012/1067 Diyarbakır 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
Atamasının İptali İçin Dava Açan Davacının Soruşturma Sebebiyle Atanmasının Olduğundan Davanın Reddi Kararı. 2013/386 2013/1128 Denizli İdare Mahkemesi
Davacının İdari İşlemin İptali İçin Açtığı Davanın Aslında Muvazaaya Dayalı Tapu İptali Davası Açılması Gerektiğinden Davanın Reddi Kararı. 2012/992 2013/1294 Malatya İdare Mahkemesi
Davacının İş Yeri Temsilcisi Olması Sebebiyle Rotasyonla Çıkan Tayininin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2012/1150 2013/1004 Ordu İdare Mahkemesi
Soruşturma Sonucu Ataması Olan Davacının Yürütmeyi Durdurma Talebinin Reddi Kararı. 2013/1688 Hatay İdare Mahkemesi