Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacının Aldığı Uyarma Cezası Üzerine Açtığı İşlemin İptali İsteminin Reddi 2012-889 2013-1167 Gaziantep 2.İdare Mahkemesi
Görevinden İstifa Ederek Ayrılan Davacının Görevine Geri Dönme Talebinin İdare Tarafından Kabul Edilmemesi Üzerine Açtığı Davanın Reddi 2013-1123 2014 Ankara 12.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Olarak Başka Bİr İle Harçırahsız Görevlendirilmesi Sebebiyle Açtığı Davanın Reddi 2013-437 2013-1245 Mersin 1.İdare Mahkemesi
Kadastro Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Rotasyon Sebebiyle Başka Bir İle Atanması İşleminin İptali İsteminin Reddi 2012-6149 2013-7023 Danıştay Beşinci Daire
Arşiv Memuru Olarak Görev Yapan Davacının Kütüphaneci Olarak KPSS ile Başka Bir Kuruma Yerleşmesi ve Muvafakat Verilmemesi Sonucu Açtığı Davanın Reddi 2012-1752 2013-1691 İzmir 4.İdare Mahkemesi
Rotasyona Tabi Tutularak Tayini Yapılan Memurun İdari Mahkemenin KararınıTemyiz Ettiği Ve Danıştayın Temyiz İsteminin Reddi Kararı. 2011/3147 2014/508 Danıştay 5. Dairesi
LİHKAB Sınavına Katılarak Başarılı Olan ve Lisans Belgesini Alan Davacı Sınavın İptal Edilmesi ile Açtığı Davanın Reddi 2013-864 2013-1796 Ankara 12.İdare Mahkemesi
Zimmetine Para Geçirdiği Gerekçisi İle Açılan İptal Davasının Reddi 2013-92 2013-752 Kastamonu İdare Mahkemesi
Davacının Atama Olurunun İptaline İlişkin Açtığı Davanın Reddi 2010-7509 2013-8677 Danıştay Oniki Daire
Geçici Görev ile Görevlendirilen Davacının Harcırah Ödenmesi İseminin Reddi 2013-466 2013499 Sivas Bölge İdare Mahkemesi