Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacı Kurumun Kendisine Mobbing Uyguladığı İçin Açtığı Manevi Tazminat Davasının Reddi Kararı. 2012/1446 2014/11 Manisa 1. İdare Mahkemesi
Davacının Kurumlar arası Geçiş Yapmak İsteyip,Kurumumuz Tarafından Muvafakat Verilmediği İçin Bu İşlemin İptali İçin Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/1075 2013/1661 Tekirdağ İdare Mahkemesi
Davacının Teşvik İkramiyesi İçin Açtığı Davanın İdare Mahkemesinin Red Kararına İtirazına Bölge İdare Mahkemesinden de Red Kararı. 2013/25249 2014/1692 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul
İdarenin İptal Ettiği İhalenin İdare Mahkemesince Onanmasına Temyiz Ederek İtiraz Eden Davacının Temyiz İsteminin Kabulü Kararı. 2013/6 2013/3569 Danıştay 13.Daire
Avukatlık Kanununun 2.Maddesinin 3.Fıkrasının Dava Konusu İşlem İle Kullanılamaz Hale Geldiği Gerekçesi İle Açtığı Davanın Reddi 2012-1729 2013-2067 Ankara 5. İdare Mahkemesi
Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavında Başarısız Olan Davacının Sözlü Sınavın İptal İsteminin Reddi 2013-252 2013-1557 Ankara 13.İdare Mahkemesi
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Kadrosunda Görev Yapan Davacıya Onaysız Ödenen Teşvik İkramiyesinin Geri Alınmasına Yönelik Açılan Davanın Reddi 2013-29906 2013-24409 Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Kadrosunda Görev Yapan Davacıya Onaysız Ödenen Teşvik İkramiyesinin Geri Alınmasına Yönelik Açılan Davanın Reddi 2013-24456 2013-22743 Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Avukat Olan Davacının "Avukatlık Kanununa" Aykırı Olarak Talep Ettiği Evrakın Tarafına Verilmediği, Onur ve Şerefinin Zedelendiği İddiası ile Açtığı Davanın Reddi 2013-151 2013-2397 İstanbul 2. İdare Mahkemesi
LİHKAP Faaliyetlerinin Durdurulması Üzerine Davacı Kendisine İlişkin Kısmın İptali İstemiyle Açtığı Davanın Reddi 2013-557 2013-1982 Ankara 6.İdare Mahkemesi