Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Bilgisayar İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacıya 657 Sayılı Kanunun 125/A-a Maddesi Uyarınca Verilen Cezanın İptali İsteminin İptal Kararı 2013-1021 2014-303 İzmir 2.İdare Mahkemesi
LİHKAB Faaliyetlerinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davanın Reddine İlişkin Karar 2013-839 2013-2129 Ankara 16. İdare Mahkemesi
LİHKAB Sınavının İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddine İlişkin Karar 2013-796 2013-1341 Ankara 15.İdare Mahkemesi
Maliye Hazinesi Tarafından Orman Alanı İçine Alınan Taşınmaz Sebebiyle Maddi ve Manevi Zararın Tazmini İçin Açılan Davanın Reddi 2010-624 2014-21 Kocaeli 2.İdare Mahkemesi
Davacının Kat Mülkiyetinde Yönetim Planına İlişkin Açtığı Davanın Görev Yönünden Reddi Kararı. 2014/407 2014/509 Balıkesir İdare Mahkemesi
Davacının Kazandığı İdari Davanın Vekalet Ücreti Yönünden Bozulması Kararı. 2012/3909 2014/1393 Danıştay 5. Dairesi
Davacının Ünvanını Alabilmek Ve Ünvanından Dolayı Hak Ettiği Özlük Hakları İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2014/115 2014/289 Erzurum 1. İdare Mahkemesi
İhalesi İptal Edilen Davacı İdare Mahkemesinden İptalin Kaldırılması Kararına Temyiz Eden Kurumumuza Danıştayın Red Kararı. 2012/711 2013/3724 Danıştay 13.Daire
Soruşturma Sonucu Ataması Yapılan Bilgisayar İşletmeninin Atamasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2012/1060 2014/31 Antalya 2. İdare Mahkemesi
Davacıların 3402 Sayılı Kanunun 41 Md. Düzeltmeye Giren Taşınmazın Düzeltilmesinin İptal Talebinin Reddi Kararı. 2010/812 2013/259 Sinop Sulh Hukuk Mahkemesi