Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacının Aldığı Taktirnamenin Özlük Dosyasına İşlenmesi ve Hizmet Puanı Hesaplanmasında Puan Verilmesi İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/486 2013/1153 Kayseri 1.İdare Mahkemesi
Davacının Aldığı Uyarma Cezasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/455 2014/158 Edirne İdare Mahkemesi
Davacının Muvafakatının Verilmesi İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2014/796 2014/738 Ankara 1. İdare Mahkemesi
Şef Kadrosunda Görev Yapan Davacının Ünvanının Değişmesi Sonucu İşlemin İptali İsteminin Reddi Kararı 2012-1273 2014-1790 Danıştay 5. Dairesi
Görevden Uzaklaştırılma İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava İdarenin Temyiz İsteminin Kabulüne İlişkin Karar 2010-890 2013-2890 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
KPSS Yerleştirmesi İle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Yerleşen Davacının Muvafakat Verilmesi Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Kararı 2013-448 2014-133 Rize İdare Mahkemesi
Kendi Talebiyle Çalıştığı Yerden Farklı Bir İle Atanan Davacının Atama İşleminin Geri Alınması Talebinin Süre Aşımı Yönünden Reddi Kararı 2014-1125 2014-954 Mardin İdare Mahkemesi
Davacının İhale Yolu İle Taşınmazın Adına Tescil Edilmesi İsteminin Onaylanmamasına İlişkin İşleminin İptali İsteminin Görev Yönünden Reddi 2013-114 2014-584 Zonguldak İdare Mahkemesi
Sağlık Özürü Sebebiyle Görev Yeri Değişikliğinin İptali İsteminin Reddi Kararı 2014-397 2014-528 Trabzon İdare Mahkemesi
Geçici Personel Olarak Görev Yeri Değişen Davacının Açtığı İptal Davasının Reddi 2013-415 2014-322 Aydın 2. İdare Mahkemesi