Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Cins Değişikliği Talebinin Reddine Dair İşlemin İptali istemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/697 2014/577 Manisa 2.İdare Mahkemesi
Lihkab Bürolarının Faaliyetinin Durdurulmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/849 2014/814 Ankara 3. İdare Mahkemesi
Maddi Tazminat İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/1767 2014/625 Ankara 16. İdare Mahkemesi
Geçici Görev Nedeiyle Harcırah Ödenmesi İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali Kararı. 2013/2046 2014/1085 Adana 1.İdare Mahkemesi
4/C Kapsamında İstihdam Edilen Personelin Ek Ödemeden Yararlandırılmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2014/55 2014/833 Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi
4/C'Li Personele 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereğince Ödenmesi Gereken Tazminat Talebinin İptaline İlişkin Karar. 2013/2538 2014/1310 Şanlıurfa İdare Mahkemesi
Davacı 4/C Personelin Ek Ödeme Talebinin Reddi Kararı 2014-114 2014-696 Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi
Davacının Soruşturma Sonucu Yapılan Atamasının İptali Davasının Reddi Kararı. 2013/547 2014/314 Aydın 2. İdare Mahkemesi
Davacının Aldığı Cezayı Red Eden İdare Mahkemesinin Kararını Danıştay a Temyiz Eden Davacı Lehine Kabul Ederek Karar Verilmesi İçin Tekrar İdare Mahkemesine Gönderme Kararı. 2012/1016 2014/902 Danıştay 12.Daire
Atanması Yapılan Davacının Tayininin Durdurulması İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/1024 2014/453 Eskişehir 1.İdare Mahkemesi