Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacının 4743 Sayılı Kanun Uyarınca Bir Başka Kamu Kurumuna Atanmak Üzere Devlet Personel Başkanlığınca, İdaremize Şef Unvanı ile Atanmasına İlişkin Geçici 2.Maddenin İptali İsteminin Reddi Kararı 2012/1228 2012/1455 İstanbul 4.İdare Mahkemesi
Davacının , Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü Mezunu Olduğundan Bahisle Özel Hizmet Tazminatını %130 Oranı Üzerinden ve Ek Göstergesinin "3000" Rakamı Üzerinden Ödenmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddine Dair Karar 2008/1336 2009/121 Manisa İdare Mahkemesi
Davacının Görevde Yükselme Kurs ve Sınavına Katılmak İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine ve İdarenin İşleminin İptaline İlişkin Kısmının Reddine Dair Kararı 2011/2171 2012/1262 Ankara 14.İdare Mahkemesi
Davacını Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine İlişkin Karar 2012/871 2012/1152 Çanakkale İdare Mahkemesi
Davacının 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Gereğince İmar Uygulaması Yapılan Taşınmazının Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi ve Geçerli Bir İmar Uygulaması Kalmaması Nedeniyle,İşlemin Eski Haline Getirilmesi Nedeniyle Dava Konusunun Kalmaması Kararı 2011/332 2011/525 Bursa 6.Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacının 1995 Yılı Sicil Notunun Olumsuz Olması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2003/1258 2003/1350 Kayseri İdare Mahkemesi
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden Mezun Olan Davacı Tarafından, Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı Oranlarının Üst Öğrenimine Göre Yeniden Düzenlenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Kararın İptali İsteminin Reddi Kararı 2008/8005 2012/2461 Danıştay 2.Daire
Davacının Özelleştirme Sonucu 657 Sayılı Yasa'nın 4/C Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Personel Olarak Naklen Atanması Üzerine Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/448 2011/1318 Tekirdağ İdare Mahkemesi
Davacının Kurumlar Arası Naklen Atanma Talebine Muvafakat Verilmemesine İlişkin Açmış Olduğu Davada; Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar 2012/499 2013/123 Tekirdağ İdare Mahkemesi
Davacının Tapulama Tespiti Sırasında Mirasçılarının Bulunmadığı İçin Tespit Dışı Bırakılan,Dava Konusu Taşınmazları İçin Açmış Olduğu Tapu İptali ve Tescili Davasının Reddi Kararı 2005/136 2005/136 Yomra Asliye Hukuk Mahkemesi