Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2012/307 2012/780 Ankara 13.İdare Mahkemesi
Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerince,Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayan Davacının Atamanın Yapıldığı Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulması İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Kararı 2013/2273 İstanbul 2.İdare Mahkemesi
Davacının Taşınmazına Ait Tapusunun İptal Edilerek Devlet Ormanı Olarak Tescil Edilmesi Üzerine, Yapılan İşlemin İptali ve Uğradığı Maddi Zararın Karşılanması İçin Açmış Olduğu Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Kararı 2010/234 2012/604 İzmir 4.Asliye Hukuk Mahkemesi
Tapu Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Maaşından 1/4 Oranında Kesinti Yapılması Suretiyle Aldığı Disiplin Cezasının İptali İçin Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2012/1292 2013/639 Aydın 1. İdare Mahkemesi
Lisanslı Harita Ve Kadastro Mühendislik Bürosu İşleten Davacının Lisansının İptal Edilmesi Sonucu Yürütmeyi Durdurma İsteminin Reddi Kararı 2013/585
Kınama Disiplin Cezası İle Tecziye İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı 2012/654 2013/293 Kayseri 2.İdare Mahkemesi
Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddine İlişkin Karar 2011/1966 İstanbul 7.İdare Mahkemesi
Görevden Alınan Davacının Başka Bir Birimde Görevlendirilmesi Üzerine İdare İşleminin İptali ve Yürütmenin Durdurulması ile İşlem Tarihi İtibariyle Mahrum Kaldığı, Parasal Haklarının Yasal Faiziyle Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın İptal Kararı 2011/1841 2011/1269 Ankara 17.İdare Mahkemesi
Davacının Taşınmazının Yüzölçümünün Miktar Tashihi Yapılarak Düşürüldüğünü ve Eski Haline Döndürülmesi İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2012/45 2012/136 Çınar Sulh Hukuk Mahkemesi
Davacının kadas 2012/20 2012/78 Kurşunlu Sulh Hukuk Mahkemesi