Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Kontrol Mühendisi Olarak Görev Yapmakta Olan Davacının Atamasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2012/1155 2013/515 Trabzon İdare Mahkemesi
Lisanslı Harita Ve Kadastro Mühendislik Bürosu İşleten Davacının Lisansının İptal Edilmesi Sonucu Yürütmeyi Durdurma İsteminin Reddi Kararı 2013/859 Ankara 10. İdare Mahkemesi
Veri Hazırlama Kontro İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacının Aldığı Kınama Cezasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2010/2357 2013/628 Ankara 6.İdare Mahkemesi
TKGM'nin Taşra Teşkilatındaki Bazı Kadastro Müdürlüklerinin Yetki Alanlarının Sadece Tesis Kadastrosu ile Sınırlı Olmak Üzere Değiştirilmesine İlişkin 1508 Sayılı İdari İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyiz İstemininin Reddi Kararı 2009/4893 2011/8074 Danıştay 5.Dairesi
657 Sayılı DMK'nun 4/B Maddesi Kapsamında Görev Yapmakta İken 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı DMK'na Eklenen Geçici 37.Madde Gereğince 4/C Kapsamında Geçen Süresinin İntibak Süresine Sayılması İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/2127 2012/2090 Ankara 13 İdare Mahkemesi
Geçici Görevlendirme İşleminin İptali Ve Manevi Tazminat İstemiye Açılan Davada Görevlendirme İşlemininin İptali Tazminat Talebinin Reddi Kararı. 2012/1385 2013/590 Manisa 1. İdare Mahkemesi
Davacının Kadastro Tespitinin Gerçek Dışı Olduğunu Beyanla Taşınmazının Orman Arazisi Olarak Hazine Adına Tescil Edilmesi Neticesinde Dava Konusu Taşınmazın Tescilinin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2010/2 2011/61 Keles Kadasto Mahkemesi
Hakkında Açılan Soruşturma Nedeniyle Görevinden Uzaklaştırılan Davacı Hakkındaki İşlem Tesisinin İptali İstemi ve Yürütmenin Durdurulması Talebinin Kabulü Kararı 2012/1169 Elazığ 1.İdare Mahkemesi
Bilgisayar İşletmeni olarak Görev Yapan Davacının Teknik Hizmetler Sınıfında Öngörülen Özlük Haklarından Yararlanma İstemiyele Açılan Davanın Reddi Kararı 2012/537 2013/84 Kayseri 2.İdare Mahkemesi
Davacının Lisanslı Harita Kadastro Büroları Sınavında Başarılı Olarak Başka Bir Mahkeme Tarafından Verilen Sınavın İptal Edilerek Geçerli Başvurusu Olan Adayların Sınavlarının Tekrarı Yönündeki Kararının İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2011/1528 2012/1296 Ankara 5.İdare Mahkemesi