Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Teşvik İkramiyesinin Geri Alınmasına Karşılık Açılan Davada Yeniden Teşviklerin Ödenmesi Hakkında Karar. 2012/1800 2013/935 Ankara 5. İdare Mahkemesi
Kadastro Müdürlüğünde Tekniker Olarak Görev Yapan Davacının Sicil Raporunun 75 Puanla Orta Düzeyde Belirlenmesine İtiraz İçin Açtığı Davanın Temyizen İncelenerek Bozulması İsteğinin Reddi Kararı 2009/5968 2013/2950 Danıştay 2. Dairesi
Tapu Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Naklen Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2012/1955 2013/1165 İstanbul 2 İdare Mahkemesi
Sözleşmeli Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Atama Nedeniyle Ödenmeyen Yolluğunun Ödenmesine İlişkin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Açtığı Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddi Kararı 2012/1805 2013/946 Adana 2. İdare Mahkemesi
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden Mezun Olan Davacı Tarafından, Ek Gösterge ve Özel Hizmet Tazminatı Oranlarının Üst Öğrenimine Göre Yeniden Düzenlenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Kararın İptali ve Kısmen Bozulması 2008/8005 2012/2461 Danıştay 2.Dairesi
Davacının Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Kabulüne İlişkin Karar 2011/1467 2012/93 Gaziantep 2.İdare Mahkemesi
Lisanslı Harita Bürosunun Kapatılması ile İlgili İşlemin Durdurulması ve Maddi Tazminat İsteminin Reddi Kararı. 2013/698 Ankara 8. İdare Mahkemesi
Tapu Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Naklen Atanması İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2011-1652 2013-280 Ordu İdare Mahkemesi
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Naklen Atanması İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yolundaki Kararın Temyizi Talebinin Reddi Kararı. 2011-8309 2013-4773 Danıştay 5. Dairesi
Sözleşmeli Personel Olarak Görev Yapan Davacının Naklen Atanmasına İlişkin Harcırah Ödenmemesine Dair Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2012/1177 2013/882 Antalya 1. İdare Mahkemesi