Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacının Eşi ve Kızının Kanser Tedavisi Görmesi Nedeniyle Yapılan Atamasının Süre Aşımı Yönünden Reddine Dair Karar 2013/101 2013/619 Adana 1.İdare Mahkemesi
Davacının Kadastro Tespitinin Gerçek Dışı Olduğunu Beyanla Taşınmazının Orman Arazisi Olarak Hazine Adına Tescil Edilmesi Neticesinde Dava Konusu Taşınmazın Tescilinin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2010/2946 2012/931 Beykoz Kadastro Mahkemesi
4737 Sayılı Kanunun 39.Maddesine İstinaden İptal Edilen Harita Yapım İşi İhalesinin Aynı Kanunun 40. Maddesi Uyarınca İptal Edilmesi Üzerine Yapılan İşlemin İptali İstemi Kararı 2011/2494 2012/646 Ankara 11.İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ B Maddesi (a) ve (d) Bentleri Uyarınca İki Ayrı Kınama Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali ve Reddi Kararı 2011/877 2012/1558 İzmir 2.İdare Mahkemesi
Davacının Eşinin Belediyede Müdür Olarak Görev Yapması ve Eşinin Atamasına Tabi Olması Nedeniyle Yapılan Atamasına Karşı Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında Verilen Karara İtirazının Kabulü Kararı 2013/21 Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Davacının Atama İptali İsteminin Reddi Kararı. 2012/886 2013/750 İstanbul 2. İdare Mahkemesi
Davacının İcra Müdürlüğünden Cebr-İ Satış İle Aldığı Taşınmazın 2/4 Hissesinin Adına Tescili İstemiyle Yaptığı Başvurunun Tapu Müdürlüğünce Reddine Müteakip Açmış Olduğu Davanın Görev Yönünden Reddine Dair Karar 2012/580 2013/349 Manisa 1. İdare Mahkemesi
6083 Sayılı Kanun'un 10. Maddesi İle Kadro Ünvanının İptal Edilmesi Sonucu Kadastro Üyesi Olarak Atanan Davacının Yapılan İşlemin İptali İsatemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2012/1243 2013/743 Manisa 1.İdare Mahkemesi
Davacının Banka Promosyonundan Faydalanmak İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2012/997 2013/888 Antalya 1. İdare Mahkemesi
Davacının Almış Olduğu Uyarma Cezasının Onanması Kararı 2013/2427 2013/2398 Bursa Bölge İdare Mahkemesi