Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
657 Sayılı DMK. 125-B-g Maddesi Gereğince Uyarma Cezası İle Tecziye Edilen Davalının Hakkında Tesis Edilen İdari İşlemin İptali İstemiyle İtiraz İsteminin Reddine Dair Karar. 2013/5775 2013/4945 İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Davacının Uyarma Cezasıyla Cezalandırılmasına İlişkin Yapmış Olduğu İtirazın Reddine İlişkin İşlemin İptali Kararının Reddi Kararı 2012/794 2013/1136 Manisa 1. İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B Maddesi Uyarınca Verilen Kınama Cezasının 5 Yıllık Süre Geçmesi Nedeniyle Özlük Dosyasından Kaldırılmaması Nedeniyle İkinci Kez Cezalandırılmış Olduğunu İddiası İle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2013/101 2013/713 Eskişehir 2.İdare Mahkemesi
3194 Sayılı Yasanın 18.Maddesi Uyarınca Yapılan İmar Uygulamasına Yönelik Hazırlanan Geri Dönüş Parselasyon Planının Tescil Başvurusunun Yürütmesinin Durdurulması İstemi Hakkında Verilen Karara İtirazın Reddine Dair Karar 2013/1156 Adana Bölge İdare Mahkemesi
Gayrimenkulün Davacı Adına Tescili İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararı. 2011/2160 İstanbul 8.İdare Mahkemesi
Davacının Disiplin Soruşturmasından Sonra Yapılan Atamasının Reddi Kararı. 2012/650 2013/461 Aksaray İdare Mahkemesi
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Rotasyon Kapsamında Naklen Atanmasına Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2012/887 2013/562 Çanakkale İdare Mahkemesi
İntifa Hakkı Tesisi Yolundaki Başvurunun Reddine Dair İdaremiz İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2012/883 2013/961 Aydın 1. İdare Mahkemesi
4/B Sözleşmeli Kadastro Teknisiyeni Olarak Görev Yapan Davacının 632 Sayılı KHK. Uyarınca Memur Kadrosuna Atanma İsteminin Reddine Dair İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2013/282 2013/702 Samsun 1.İdare Mahkemesi
Davacının Dava Konusu Taşınmazının Yapılan Kadastro Tespitine İtirazı Sonucunda Davalının Pasif Dava Ehliyeti Olmaması Nedeniyle Reddi Kararı 2012/54 2012/114 İzmir 9.Asliye Hukuk Mahkemesi