Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Bilgisayar İşletmeni Olan Davacının Verilen Emri Yerine Getirmemekten Aldığı Kınama Cezasının Reddi Kararı. 2012/888 2013/610 Aksaray İdare Mahkemesi
Davacının Şef Kadrosunun 6083 Sayılı Yasa İle Bilgisayar İşletmeni Olarak Görevlendirilmesine Yaptığı İtirazına Danıştayın Red Kararı. 2012/7458 2013/6224 Danıştay 5. Dairesi
Kadastro Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının Şube Müdürü Olarak Atamasının Yapılması İşleminin Yürürlüğün Durdurulması İsteminin Kabulü Kararı 2013/690 Ankara 1 İdare Mahkemesi
VHKİ Kadrosunda Görev Yapan Davacının Atamasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararına Temyiz Talebinin Reddi Kararı 2010/4573 2013/5420 Danıştay Beşinci Dairesi
Davacının Tescil İşlemleri Yapılamayan Taşınmaza Bu Süre Boyunca Yaptığı Masrafların Tarafına Ödenmesi İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı 2013/2786 2013/2129 Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Taşınmaz Üzerinden Alınan Döner Sermaye Ücretinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı 2013/3822 2013/3097 Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Tapu Müdürü Olarak Görev Yapan Davacının İdare Tarafından Verilen Uyarma Cezasına İtirazının Reddi Kararı 2012/1845 2013/1510 Hatay İdare Mahkemesi
Davacıya Verilen 1/30 Oranında Aylıktan Kesme ve Kınama Cezasına İlişkin İşlemin Temyizen Bozulması İsteminin Kısmen Kabulü ve Kınama Cezasına İişkin Kısmının Bozulmasına Aylıktan Kesme Cezasının Onanmasına Dair Verilen Karar 2010/129 2013/6210 Danıştay 12.Daire
Davacının Başka Bir Müdürlüğe Geçici Olarak Görevlendirilmesi Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Açmış Olduğu Davanın İtiraz İsteminin Reddine İlişkin Kararı 2013/582 Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ C Maddesi Uyarınca 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstem Neticesinde Dava Konusu İşlemin İptali Kararı 2012/1802 2013/1372 İzmir 2.İdare Mahkemesi