Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Kadastro Teknisyeni Olarak Görev Yapan Davacının Bilgisayar İşletmeni Olarak Yapılan Atamasının Hukuka Aykırı Olduğunu İddia Ederek Açtığı Davanın Kabulü Kararı 2013/477 2013/685 Aksaray İdare Mahkemesi
Davacının 657 Sayılı DMK'nun 125/ C Maddesi Uyarınca 1/30 Oranında Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi Neticesinde, Dava Konusu İşlemin Onanması Kararı 2009/6728 2013/6302 Danıştay 5.Dairesi
Davacının Yapılan Disiplin Soruşturması Neticesinde Başka Bir Müdürlüğe Atanması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İsteminin Danıştay Tarafından Yürütülmesinin Durdurulması Kararı 2013/7810 Danıştay 5.Dairesi
Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Tapu Müdürü Olarak Başka Bir Tapu Müdürlüğüne Atanması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı 2012/760 2013/306 Afyonkarahisar İdare Mahkemesi
Davacının Kadastro Müdürü Olarak Görev Yaparken Başka Bir Bölgeye Tapu Müdürü Olarak Atanması Üzerine Açmış Olduğu Davada Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İsteminin Reddi Kararı 2013/8053 Danıştay 5.Dairesi
Davacının Yapılan Soruşturma Sonucu 657 Sayılı Kanunun 76.Maddesi Gereğince Başka Bir Müdürlüğe Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Kararına Karşı Yapılan İtirazın Reddi Kararı 2013/404 Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Davacının Atama İptalini Red Eden İdare Mahkemeye İtiraz Ettiği ,Bölge İdare İtirazını Uygun Görerek Yürütmeyi Durdurma Kararı. 2013/734 Gaziantep Bölge İdare mahkemesi
Davacının Atama Kararını Red Eden İdare Mahkeme Kararına İtirazen Temyize Giden Davacıya Danıştaydan Atama İptali İçin Red Kararı. 2011/49 2013/6500 Danıştay 5. Dairesi
Davacının Soruşturma Sonucu Yapılan Atanmasının İptali İçin Açtığı Davanın Reddi Kararı. 2013/524 2013/954 Bursa 3. İdare Mahkemesi
Davacının Yanlış Taraf Belirleyerek Açtığı Davanın Reddi Kararı 2013/422 2013/532 Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesi