Mahkeme Kararları
Karar Esas No Karar No Mahkeme
Davacı Tarafından Tazminat İstemiyle Açılan Davada;Görev Yönünden Reddine Dair Karara Davacı Tarafından Yapılan İtirazın Onanmasına İlişkin Karar 2014/471 2014/402 Gaziantep Bölge İdare mahkemesi
Davacı Tarafından Harcırah Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada;Davanın Kısmen Reddine,Kısmen İptaline İlişkin Karar 2014/160 31/10/2014 Antalya 3.İdare Mahkemesi
Ataması Yapılan Davacının Atamasının İptali Kararı. 2014/1554 2014/1472 Trabzon İdare Mahkemesi
Bilgisayar İşletmeni Olarak Görev Yapan Davacının Memurluktan Çıkarılma Cezasının İptali ile Açtığı Davanın Reddi 2014/672 Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi
İmar Uygulaması Sırasında Döner Sermaye Ücreti Alınmasına Dair 1993/2 Sayılı Yönergenin 15.İle 26 ve 27.Maddesinin İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Kararı. 2009/8681 2014/4631 Danıştay 10.Daire
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA;DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARAR 2009/3772 2014/160 Danıştay 2.Daire
Davacı Tarafından Disiplin Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davada,Davacının Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine İlişkin Karar 2014/921 2014/152 İZMİR 3.İDARE MAHKEMESİ
Davacı Tarafından Tescil İstemiyle Açılan Davada;Yürütmenin Durdurulması İşlemine Davalı İdarece Yapılan İtirazın Kabulüne İlişkin Karar 2014/369 MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Verilen İptal Kararının Temyizde Yürütmesinin Durdurulması Kararı. 2014/5947 Danıştay 5. Dairesi
İhalenin İşlemi İptali İstemiyle Açılan Davada;Davacı Tarafından Yapılan Temyiz Sonucunda Verilen Onama Kararı 2014/2282 2014/2825 DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRE