Davacının Kadastro Tespitinin Gerçek Dışı Olduğunu Beyanla Taşınmazının Orman Arazisi Olarak Hazine Adına Tescil Edilmesi Neticesinde Dava Konusu Taşınmazın Tescilinin İptali İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının Taşınmazına Ait Tapusunun İptal Edilerek Devlet Ormanı Olarak Tescil Edilmesi Üzerine, Yapılan İşlemin İptali ve Uğradığı Maddi Zararın Karşılanması İçin Açmış Olduğu Davanın Kısmen Kabulü Kısmen Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının MK'nun 1007.Maddesi Gereğince,Tapu Sicilin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan Devletin Sorumlu Bulunması Nedeniyle Taşınmazı Üzerindeki Şerhinin Sonradan Konulması Nedeni ile Uğradığı Zararın Tahsili İçin Açmış Olduğu Davanın Reddi Kararı

METİN EKTEDİR.O.G