Manisa 1. İdare Mahkemesi | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Davacının İcra Müdürlüğünden Cebr-İ Satış İle Aldığı Taşınmazın 2/4 Hissesinin Adına Tescili İstemiyle Yaptığı Başvurunun Tapu Müdürlüğünce Reddine Müteakip Açmış Olduğu Davanın Görev Yönünden Reddine Dair Karar

metin ektedir.O.G.