Davacının Yapılan Disiplin Soruşturması Neticesinde Başka Bir Müdürlüğe Atanması Nedeniyle Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İsteminin Danıştay Tarafından Yürütülmesinin Durdurulması Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının Kadastro Müdürü Olarak Görev Yaparken Başka Bir Bölgeye Tapu Müdürü Olarak Atanması Üzerine Açmış Olduğu Davada Yapılan İşlemin İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İsteminin Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

4046 Sayılı Kanun Uyarınca Nakle Tabi Personel Olarak Devlet Personel Başkanlığınca Bildirilen Davacının Atanmasına İlişkin Yapılan İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyizen Onanması Kararı

metin ektedir.O.G.

TKGM'nin Taşra Teşkilatındaki Bazı Kadastro Müdürlüklerinin Yetki Alanlarının Sadece Tesis Kadastrosu ile Sınırlı Olmak Üzere Değiştirilmesine İlişkin 1508 Sayılı İdari İşlemin İptali İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyiz İstemininin Reddi Kararı

metin ektedir.O.G.

Davacının Özelleştirme Sonucu 4046 Sayılı Yasa'nın Ek:29 Maddesindeki Değişiklik Yapılarak Sözleşmesi Feshedilmesi Sonucu Mali Haklarının Ödenmemesi Üzerine Mali Haklarının Ödenmesi İstemiyle Açmış Olduğu Davanın Temyizen Bozulması Kararı

METİN EKTEDİR.OĞUZ GENÇ