logo.png

Yürürlükteki Yönergeler (Genelgeler)

Yönergeler Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında 17.02.2006 tarih 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 11/4. maddesi gereğince Genelge ismini almıştır.

Ekteki dokümanlardan içeriklere ulaşılabilir.