-A +A

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Gerçirme Toplantısı, Bölge Müdürümüz Mustafa ÇETİNKAYA başkanlığında, bölge müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ile Bölge Müdürlüğümüze bağlı bulunan tüm tapu ve kadastro müdürlerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir. Yapılan toplantıda; ''Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi '' kapsamında bağlı birimlerimizde kurulmuş olan '' Kalite Yönetim Sisteminin'' çalışma verimi, yönetim etkinliği  ve sürekli kurumsal gelişimin sağlanması vurgulanarak, ''Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Sisteminin''  sürdürülebilirliği ve iç tetkikler ile denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzlukların iyileştirilmesine yönelik kararlar alınarak diğer genel sorunlar ve çözümüne yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.