-A A +A

YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

      Bölge Müdürlüğümüzce 02.12.2019 tarihinde bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerine yönelik “Yönetimi Gözden Geçirme ve Değerlendirme” toplantısı yapılmıştır.

        Toplantı Bölge Müdürümüz Sayın Funda AYDIN SEYMEN’in açılış konuşması ile başlamış olup, akabinde Bölge Müdür Yardımcılarımız Sayın Hakan ARMAĞAN, Sayın Hacı Emin YÜCEL ve Şube Müdürümüz Sayın Hamit BERBER tarafından bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

        Ayrıca Başmüfettiş Sayın Yener KARATAŞ; İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma Usul ve Esasları konulu eğitim vermiştir.