mlogo.png

-A A +A

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

                                                                     

 

Görevleri

a) Yönetim bilgi sisteminin kurulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek,

b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

c) Yönetim bilgi sisteminde kullanılabilecek verilerin, doğru ve eksiksiz olarak ilgili harcama birimlerinden toplanarak veri tabanına kaydedilmesini sağlamak,

ç) Genel Müdürlüğün yönetim, karar ve destek bilgi sistemi oluşturulması çalışmalarını yürütmek,

d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili istatistiksel bilgi toplama ve değerlendirme çalışmaları yaparak, kurum içi ve dışı ilgili birimlere bilgi sağlamak,

e) Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek,

f) Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Yönetim bilgi sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Üst Yönetim toplantısının raportörlüğünü yürütmek.