Yola cephesi olmayan yapılar için, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınarak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri yapılabilecek midir?

3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde ile Kanunun uygulamasına yönelik çıkartılan tebliğde imar planlarına ve yönetmeliklerine uygunluk denetimi aranmadığından,  yapı kayıt belgesi ile gerekli belgeler hazırlanarak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri yapılabilecektir.