mlogo.png

-A A +A

Yetki Alanı Dışı İşlemler

30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Bölge Müdürlüğümüz yetki alanı içinde bulunan bazı müdürlüklerimiz 18.07.2012 tarihli ve B091TKG1020100-010.06/12361 sayılı yazımız ekinde gönderilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının 02.07.2012 tarihli ve 2012/9 (1731) sayılı genelgesi ile yetki alanı dışında tapu işlemleri yapma konusunda yetkilendirilmişti.

 Bu defa, 10.07.2013 tarihli ve 97605107-010/4315 sayılı yazımız ekinde tüm müdürlüklerimize gönderilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının 23294678-010.06/8-5433 sayılı yazısı ve ekinde bulunan 05.07.2013 tarihli Makam Oluru gereğince Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan İstanbul, Kocaeli ve Sakarya İllerindeki tüm tapu müdürlüklerimiz yetki alanı dışında işlemleri konusunda yetkili kılınmışlardır.