mlogo.png

-A A +A

Yeni Protokol Örnekleri

              

                “Standart Protokol Örneğimizde bazı ilaveler oldu. TAKPAS Tapu Form1’ de irtibat kişisi bilgilerimiz değişti. Protokol yaparken ve kontrol ederken bu örnekleri kullanalım. Standart Protokolde hiçbir değişiklik ve ilave yapılmayacak. Sadece …… Yerler silinip yerine protokol yapılan  ilgili idarenin adı ve ilgili yerlere Tebligat Adresi bilgileri yazılacak. Formlarda ………. Yerlere İdarenin adı yazılacak. İrtibat kişisi bilgileri protokol yapılan ilgili İdare tarafından doldurulacak ve isimleri yazılan kişiler tarafından imzalanacak. Formlardaki ilgili yere statik ip adresi yazılacak ve örneğe uygun servis sağlayıcılardan onay yazısı alınacak. Sulama Birlikleri, Çiftçi Koruma denekleri vb. talepler için Bölge Müdürlükleri ile görüşülecek.”

Genel Müdürlüğümüzün yukarıdaki paragrafta belirtilen talimatı gereğince ;

                 Müdürlüklerimizin İlçe Belediye Başkanlıkları, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Su ve Kanalizasyon İdareleri ile yapacakları Tapu ve Kadastro Verilerinin “TAKPAS” üzerinden paylaşılmasına ilişkin Protokollerde Bölge Müdürlüğümüz web sayfası Formlar bölümünde bulunan Protokol örneği ile TAKPAS-1,TAKPAS-2 ve IP onay yazı örneğine göre ve yukarıdaki talimatta belirtilen hususlara da dikkat edilerek protokollerin hazırlanıp imza altına alınması gerekmektedir.

               Ayrıca Sulama Birlikleri ve Çiftçi Koruma Dernekleri ile yapılacak protokollerde ise öncelikle Bölge Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

              Müdürlüklerimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Sulama Birlikleri ile Çiftçi Koruma Dernekleri arasında yapılmış protokol mevcut olup da imza altına alınmış ancak herhangi bir nedenle Bölge Müdürlüğümüzün onayına sunulmamış olan protokoller yeni düzenleme ile geçersiz olduğundan bu protokollerin örnekleri ve eki belgelere istinaden yeniden düzenlenerek onay için Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.