mlogo.png

-A A +A

Yayınlar ve Eğitim Sunumları

Tapu Müdürlükleri geliştirme eğitimlerinde kullanılan sunumlar ile Tapu ve Kadastro Uzman/Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanan sunumlar aşağıda yer almaktadır. Bu sunumlarda belirtilen mevzuat dışı görüşlerin ve kullanılan kaynakların sorumlulukları sunum sahiplerine aittir ve Genel Müdürlüğümüz/Başkanlığımız açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. İlave olarak Başkanlığımızın çıkarmış olduğu yayınlar aşağıda yer almaktadır.

EkBoyut
Dosya Arazi Toplulaştırması (3083 ve 5403 Sayılı Kanunlar)257.26 KB
Dosya Başvuru ve Yetki Devri Genelgesi (2014/1 Sayılı Genelge)1.47 MB
Office presentation icon E-Arşiv Sunumu6.99 MB
Office presentation icon E-Arşiv Uygulamaları9.95 MB
Office presentation icon E-Terkin Sunumu2.7 MB
Dosya Hataların Düzeltilmesi277.1 KB
Dosya Hatalı Bağımsız Bölüm/Blok Numaralarının Düzeltilmesi (2011/3 Sayılı Genelge)4.61 MB
Dosya Hisseli Satışlar (5403 Sayılı Kanun Değişiklikleri)159.53 KB
Dosya İhtiyati Tedbir ve Kamu Haczinin Tapu Siciline ve Taşınmaz Tasarrufuna Etkisi579.67 KB
Dosya İmar Uygulaması (3194 Sayılı Kanun)227.21 KB
Dosya İmar Uygulaması (3194 Sayılı Kanun)218.04 KB
Dosya İmar Uygulamalarında Geri Dönüş184.43 KB
Dosya İmar Uygulamalarında Geri Dönüşüm (İmar Planları ve İmar Uygulamalarının İptali Sonrası Uygulamalar)183.22 KB
Dosya Kamu Tüzel Kişilerinde Temsil Sorunu276.02 KB
Dosya Kat Mülkiyeti223.08 KB
Dosya Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (6306 Sayılı Kanun)436.87 KB
Dosya Mahkeme Kararlarının Uygulanması463.52 KB
Office presentation icon Ret Kararları5.52 MB
Dosya Ret Kararları424.92 KB
Dosya Ret Kararları (Uygulamada Görülen Eksiklikler)4.21 MB
Dosya Sahtecilik1.26 MB
Dosya Tapu Müdürlükleri (İş Akışı ve Yetki Devri Genelgesi)441.12 KB
Office presentation icon Tapu Müdürlükleri (Karşılaşılan Sorunlar)250.5 KB
Dosya Tapu Müdürlükleri (Yönetim ve Liderlik)284.29 KB
Dosya Tapu Müdürlükleri (Uygulamada Görülen Aksaklıklar)452.73 KB
Dosya Tapu Müdürlükleri (Uygulamada Görülen Eksiklikler)359.02 KB
Office presentation icon Tapu Sicil Tüzüğü327 KB
Office presentation icon Tapu Sicil Tüzüğü (Belirtmeler)2.12 MB
Dosya Tapu Sicil Tüzüğü (Taşınmazların Bölünmesi Taksimi ve Birleştirilmesi)170.69 KB
Office presentation icon Tapu Sicil Tüzüğü (Tescil Talebine Yönelik Hak ve Tasarruf Ehliyeti)2.81 MB
Dosya Tapu Sicili Tüzüğü (Uygulamaya Yansımaları)600.01 KB
PDF icon Tapu Sicili Uygulamaları 2014 (Başkanlık Yayını)5.45 MB
Dosya Tescilsiz İktisap Halleri301.43 KB