mlogo.png

-A A +A

Yardım Ödev ve Sorumluluğu

Müfettişlere Görevleri ile İlgili Yardım Ödev ve Sorumluluğu

Teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş yöneticileri ve çalışanları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplamakla yükümlüdürler.

Müfettişler görevli bulundukları yerlerde, resmi araç ve gereçleri yürüttükleri görev dâhilinde kullanabilirler. İlgili birim ve kuruluş yöneticileri hizmet gereği yapılan bu taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri yaparlar.

Teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettiş ve müfettiş yardımcılarına görevleri süresince çalışmaları için uygun bir yer sağlar ve gerekli diğer önlemleri alırlar.