Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarda imar barışı çerçevesinde  talep edilen cins değişikliği/kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarda imar barışı çerçevesinde  talep edilen cins değişikliği/kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için söz konusu yapıların  tabi olduğu özel kanunlarda (Toprak Koruma  ve Arazi Kullanımı Kanunu, Kıyı Kanunu, Doğal sit, Arkeolojik sit, Kentsel sit, Askeri Güvenlik Alanı ile ilgili Kanunlar vs.) cins değişikliği/kat mülkiyeti tesisi işlemlerine izin veriliyor olması gerekmektedir.  Mevzuatı gereğince işlemler öncesinde diğer kurumlardan izin/muvafakat alınması gereken durumlarda gerekli işlemler yapılarak işlemlere yön verilecektir.