-A A +A

Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar'a ilişkin 2020/5 Genelge yayınlanmıştır.

 

"Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin 2020/5 Genelgemiz yayınlanmıştır.

 

Genelge ve eki aşağı sunulmuştur.