logo.png

-A +A

Vizyon ve Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Ülke koordinat sisteminde ve memleketin topoğrafik haritasına dayalı olarak, taşınmaz malların sınırlarını tespit etmek amacı ile Mekânsal Bilgi Sistemlerinin altlığını oluşturacak harita ve harita bilgisi üreten, ulusal ve uluslararası haritacılık alanında lider bir kurum haline gelmektir.

 

MİSYONUMUZ

6083 sayılı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5/c Maddesinde belirtildiği üzere;

1) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde harita ve harita bilgileri üretimi ile ilgili planlama yapmak, çalışmaları koordine ve takip ederek değerlendirmek,

2) Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim standartlarını tespit etmek ve üretimin belirlenen standartlara uygunluğunu denetlemek,

3) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretimi hizmetlerini yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek,

4) Harita ve  harita  bilgilerini   tutmak, verilerden bedeli karşılığında ilgililerin faydalanmasını sağlamak,

5) Harita üretim izleme merkezini oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

6) Harita işleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek.