-A A +A

Veri Talepleri Gerçek Kişiler

prosedur.png

                                                                      gercek_kisiler.png

Raporlaştırılmış veri talebinde bulunacak gerçek kişilerin; aşağıdaki tabloda yer alan belgeleri bilgisayarlarına indirdikten sonra doldurarak ıslak imzalı olarak TKGM Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:14 adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
                                    Gerçek Kişiler için Gerekli Belgeler*
                  dilekce.png   arti.png   taahhutname.png   arti.png   dekont2.png

* Gerçek kişi talepleri Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ilgili birimince ‘’Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’’ kapsamında incelenerek uygun görülmesi halinde karşılanacaktır.

                                         

                                  Akademisyenler için Gerekli Belgeler*

dilekce2.png   arti.png   taahhutname.png   arti.png   resmi_yazi.png   arti.png   dekont2.png 

 * Gerçek kişi talepleri Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı ilgili birimince ‘’Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’’ kapsamında incelenerek uygun görülmesi halinde karşılanacaktır.

Raporlaştırılmış Veri Kullanımının Ücretlendirilmesi

Bu genelge kapsamında alınacak hizmetler 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca döner sermaye hizmet bedeline tabidir. Döner sermaye hizmet bedeli, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli III sayılı tarife cetvelinin 4.5 Arşiv Hizmetleri Bölümünün 4.5.1.1 sırasına göre sayfa başına 0.40 TL (40 kuruş) olarak tahsil edilir.  Yapılacak ödemenin miktarı başvurunun birimimize ulaşmasından sonra başvuru sahibine bildirilecektir.

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Banka  Adı: Ziraat Bankası
Şube   Adı: Ankara Kamu Kurumsal Şb.

 Iban No: TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219