-A A +A

UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLAMA VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

    Sayın Bölge Müdürümüz Süleyman ÖZEN başkanlığında, Tapu Müdürlüklerindeki iş ve işlemlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması ve talep sahiplerine karşı etik kurallar çerçevesinde hareket edilmesi, Kadastro Müdürlükleriyle ilgili 22.a uygulamalarının daha etkin ve titizlikle takiplerinin yapılması; ayrıca Arşiv Hizmetleri Şube Müdürümüz Ayhan GÜDEN tarafından Muğla il ve ilçelerinde görevli Tapu Müdürleri, Kadastro Müdürü ve Arşiv Memurlarının katılımı ile Muğla Tapu ve Kadastro Hizmet Binasında 23.10.2018 tarihinde; Denizli ve Uşak il ve ilçelerinde görevli Tapu Müdürleri, Kadastro Müdürleri ve Arşiv Memurlarının  katılımı ile 25.10.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası Toplantı Salonunda  2017/3 Sayılı Genelge kapsamında Ayıklama, Tasnifleme, Dosyalama ve Elektronik Ortama Aktarma ve İmha, (2010/20-2017/3) uygulama birliği sağlama ve Çalışma Değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

    Toplantılara Sayın Bölge Müdürü Süleyman ÖZEN, Bölge Müdür Yardımcımız Halil Nafiz BAYINDIR ve  Şube Müdürlerimiz ile Bölgemiz dahilindeki Müdürlerimiz iştirak etmişlerdir.

    Ayrıca  toplantılarda Müdürlüklerimizde yaşanan ve yaşanması muhtemel sorun ve problemlerle ilgili olarak çözüm ve öneriler konusunda da fikir alış verişinde bulunulmuştur