logo.png

-A +A

TUFUAB IX.TEKNİK SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) IX. Teknik Sempozyumu, 27–29 Nisan 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Açılışında, Genel Müdürlüğümüzü temsilen Harita Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı 'nın konuşma yaptığı TUFUAB IX. Teknik Sempozyumunda, personelimiz tarafından hazırlanan “Üç Boyutlu Kent Modellerinin Üretimi Ve Arazi Yönetiminde Kullanımı”, ”TKGM’de Ortofoto Harita Üretimi Ve Çok Amaçlı Kullanımı” ve “Ortofoto Web Servislerinde Veri İletimi ve Güvenlik Uygulamaları” konulu bildiriler sunuldu. Sempozyum sergi alanında TKGM faaliyetlerinin anlatıldığı stand kuruldu ve Genel Müdürlüğümüzün de temsil edildiği TUFUAB Konsey toplantısı yapıldı.
Sempozyum ile ilgili detaylı bilgilere http://tufuab2017.aku.edu.tr/
TUFUAB ile ilgili detaylı bilgilere http://www.tufuab.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.