-A A +A

TSE EN ISO 9001:2015 VERSİYON ENTEGRASYON ADAPTASYON EĞİTİMİ

     TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna  entegrasyon/adaptasyon uyumunda, Birim Kalite Sorumlusu personelimizin bilgilendirilmesi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi amacı ile Kalite Denetçisi Erkan ÇETİNTAŞ tarafından 12/03/2019 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet  Binası  toplantı salonunda Bölge Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluk alanındaki  tüm Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde görevli  Birim Kalite Sorumlularının katılımıyla "Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ,Risk Tabanlı Proses Eğitimi,İç Tetkik Eğitimi ve Dökümantasyon Eğitimi" konularını kapsayan 1(Br) gün süreli  eğitim verilmiştir.