mlogo.png

-A A +A

TSE Belge Yenileme Tetkiki Açılış Toplantısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001:2008 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin, takibi ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi için İç Tetkik Prosedürüne göre her birimin yılda en az bir defa tetkik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 2016 yılı için yapılması gereken iç tetkikler Nisan ayı sonunda tamamlanarak Kurumumuz 3.taraf dış denetime hazır hale getirilmiştir.

Türk Standardları Enstitüsü’nün Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerine yönelik gerçekleştireceği Belge Yenileme Tetkiki açılış toplantısı 03 Mayıs 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılmıştır.

Açılış toplantısına Kurumumuzu temsilen Genel Müdür Vekilimiz Sayın Gökhan KANAL ve TKGM Üst Yöneticilerimiz ile Türk Standardları Enstitüsünü temsilen Tetkik Heyeti Başkanı Reşit YAZICIOĞLU ve Baş Tetkikçiler katılmışlardır. Genel Müdürümüzün açılış konuşması ile başlayan toplantı TSE Tetkik Heyeti Başkanının KYS Belge Yenileme Tetkiki kapsam ve içeriğinin anlatımı ile devam etmiş olup, Kalite Şube Müdürü Nevzat KUL tarafından “Kurumumuzun 2016 yılı Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ile TSE tarafından kumrumuza yönelik olarak yapılacak olan Belge Yenileme Tetkik Programı hakkında bilgilendirme sunumu” yapılmak suretiyle simetrik enformasyonda bulunulmuştur.