-A A +A

TOPLANTI

     Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında öngörülen eylemlerden yatay ve dikey iç iletişimi arttırmaya yönelik 2019 yılı ilk altı aylık değendendirme toplantısı Bölge Müdürümüz Funda AYDIN SEYMEN Başkanlığında, Bölge Müdürlüğü personellerinin katılımıyla yapılmıştır.