​​TKGM Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunda değişiklik