Teşkilat Şeması

Dr. Bekir Tarık YİĞİT
Arşiv Dairesi Başkanı
Adnan TORUN
Zabıt Kayıtları Birim Sorumlusu / Şube Müdürü
Sevgi IŞIK
Hasılat Kayıtları ve Transkripsiyon Birim Sorumlusu / TK Uzmanı
Hakkı ŞAHİN
Kuyud-ı Kadime ve İlmi Araştırmalar Birim Sorumlusu / Uzman
Bayram ÜNAL
Mali İşler Birim Sorumlusu / Şube Müdürü
Selim ŞAKAR
Yönetim Hizmetleri Birim Sorumlusu / TK Uzmanı
İsmail IŞIK
Bilgi ve Belge Yönetimi Birim Sorumlusu / TK Uzmanı
Muharrem KAPTAN
Tapu Kütüğü ve Envanter Birim Sorumlusu / Şube Müdürü
Armağan ACAR
Teknik Arşiv Birim Sorumlusu / Kontrol Mühendisi
Nurettin ÖYMEZ
Belge Konservasyon ve Restorasyon Birim Sorumlusu / Şube Müdürü