Teşkilat Şeması

Mehmet ÖZTÜRK
Bölge Müdürü Vekili
Ergun ÇOBAN
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet SÖZEL
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet Hanifi CEYHAN
Tapu Şube Müdürü
Cengiz KARAPINAR
İşletme Şube Müdürü
Hilal KAFADAR
Destek Hizmetleri Şube Müdürü
Tekin CILAZ
Arşiv Hizmetleri Şube Müdürü
İnci ZORALOĞLU
İnsan Kaynakları Şube Müdürü
M.Zülküf YILDIRIM
Kadastro Şube Müdürü
Ahmet ÜNAL
Hukuk ve Denetim Hizmetleri Şube Müdürü
Arif TAŞ
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
Halil TÜTÜNCÜ
Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürü