-A +A

TESİS KADASTROSUNUN BİTİRİLMESİ PROJESİ

Cumhuriyetin kurulduğu yıldan itibaren 2003 yılına kadar 39.319 birimin kadastrosu tamamlanmıştır.

 2003 öncesinde ülke genelinde yılda ortalama 350 birimin kadastrosunu yaparken, 2004 den itibaren özel sektörden de hizmet almak suretiyle yıllık ortalama 1750 birimde kadastro çalışması yapılmıştır.

Kadastrosunun Bitirilmesi Projesi sonucu maliyetler düşerken sayısal formatta, bilgi sistemlerine uygun daha kaliteli ve verimli sonuçlar elde edilerek kısa bir zaman diliminde, Türkiye genelinde 52.439 birimin 51.621’inde kadastro çalışmaları tamamen bitirilmiş, 438 adedinde çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiş ve geriye yerel sorunları olan 380 birim kalmıştır. Bu sorunlar; güvenlik, orman, sınır ihtilafı vb. sorunlardır.

Proje ile birlikte, son on yılda özel sektörden de hizmet satın almak suretiyle; 12.734 birimin kadastrosu tamamlanmış ve ülke tesis kadastrosunda son noktaya gelinmiştir.

Bugün itibariyle,  yaklaşık 14.500.000 parselin kadastro çalışmaları tamamlanarak sonuç bilgileri Tapu Müdürlüklerine devredilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

 

YILLAR İTİBARİYLE İHALE ÖZET CETVELİ

Yıllar

Proje Sayısı

Birim Sayısı

Parsel Sayısı

Sözleşme Bedeli

2004

19

353

342.259

6.387.013

2005

153

2.946

3.050.240

120.121.981

2006

203

4.143

4.568.693

265.338.784

2007

122

2.786

2.710.091

107.602.993

2008

43

862

760.605

28.997.197

2009

17

371

333.005

20.205.944

2010

26

564

614.316

35.910.065

2011

İPTAL

EDİLDİ

   

2012

18

238

180.215

10.302.892

TOPLAM

601

12.263

12.559.424

594.866.872

TOPLAM PROJE SAYISI

 

 

601

TOPLAM BİRİM SAYISI

 

 

12.263

KABULÜ YAPILAN PROJE SAYISI

 

 

505

Bu proje ile kadastro çalışmalarının devlete olan maliyeti azalarak yaklaşık 170 milyon TL tasarruf sağlanırken hazineye de yıllık ortalama 140 milyon TL harç ve vergi geliri sağlanmıştır.

Tesis Kadastrosunun Tamamlanması Projesi mülkiyetin belirlenmesini sağlayarak; ihtilafların giderilmesine, devlete ve vatandaşa ait gayrimenkul envanterlerinin elde edilmesine, vergi kayıplarının önlenmesine, düzenli kentleşmeye, yatırım ortamının iyileştirilmesine, AB sürecinde işleyen bir arazi kayıt sisteminin oluşturulmasına, e-devletin mekânsal bilgi sistemleri altlığının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamıştır.

                       

Ayrıca;