Tarım arazileri üzerine yapılan yapılar için imar barışı çerçevesinde talep edilen cins değişikliği tesisi yapılabilmesi için İl/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin uygun görüşü aranacak mı ?

Tarım arazileri üzerine yapılan yapılar için imar barışı çerçevesinde  cins değişikliği tesisi yapılabilmesi için Tapu Dairesi Başkanlığının 12/06/2014 tarih  ve 34306 sayılı “5403 Sayılı Kanun Uygulamaları”  konu talimatının “D- Tarım Arazilerinde Teknik Nitelikli İşlem Talebi” bölümüne göre İl/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin uygunluk görüşünün   Kadastro Müdürlüklerince işlem öncesi alınması  gerekmektedir.