mlogo.png

-A A +A

Tarihçe

     İlk defa 1908 tarihli Vilayet-i Şahane ve Defteri Hakani İdarelerinin Tenkisat ve Teşkilatına ve Memurin ve Müsdahdemin Veza’ifine dair Nizamnamenin 7. maddesi gereğince; Defteri Hakani Müdür, Memur ve Kâtipleri Hakkında tahkikat yapmak ve işlemlerin sürekli denetimini sağlamak üzere kurulmuştur.

     Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak 108 yıllık bir geçmişimiz bulunmaktadır. Ülkemizin en eski ve en köklü Teftiş Kurullarından birisi olan  Başkanlığımız Cumhuriyet sonrasındaki Teşkilat Yasalarında Teftiş Heyeti, Teftiş Heyeti Reisliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi isimlerle yer almıştır.

 

Sayfa güncellenme tarihi: 26.10.2018