-A A +A

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN SEVK VE İDARESİ SÜRECİ SİSTEM DENETİMİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

29.07.2019 tarihinde Başkanlığımız İç Denetçisi Pınar SÜNER gözetiminde İç Denetçiler Sait Uğurlu ve Tamer KOÇ  ile  birlikte Gaziantep Bölge Müdürü İnan AYYILDIZ ve İdari Birim Amirlerinin katılımı ile Gaziantep Bölge Müdürlüğünde "Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi" açılış toplantısı yapılmıştır. Toplantıda denetimin amaç ve kapsamı, yöntemi, denetimin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verilmiş olup, birim personelinin denetimden beklentileri ve görüşleri alınmıştır.