TAPU VE KADASTRO 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI

SÜLEYMAN ÖZEN
BÖLGE MÜDÜRÜ
Halil Nafiz BAYINDIR
Bölge Müdür Yardımcısı
Nevzat AKDENİZ
Bölge Müdür Yardımcısı
Ayhan GÜDEN
Arşiv Şube Müdürü
Yusuf CABADAĞ
Tapu Şube Müdürü
Hasan TOPDAŞ
İnsan Kaynakları Şube Müdürü
Ali Rıza AYDURAN
Kadastro Şube Müdürü
Nusret GÜLAL
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
İbrahim GÖKÇAKIR
Kalite,Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürü
Kemal DEMİREL
Destek Hizmetleri Şube Müdürü V.
Halil USANMAZ
Hukuk ve Denetim Şube Müdürü
Kemal DEMİREL
İşletme Şube Müdürü